Dla KlientaUSŁUGIW Diligen stawiamy na indywidualne podejście i szczegółową kwalifikację potrzeb Klienta.

Z sukcesami prowadzimy rekrutacje permanentne na pozycje specjalistyczne, kierownicze średniego i wyższego szczebla oraz zarządcze. Do współpracy z Klientami przydzielamy wyspecjalizowanych Konsultantów, którzy na bieżąco utrzymują kontakt z najlepszymi Kandydatami co zdecydowanie skraca czas realizacji projektów, a Klient ma pewność, że otrzymuje profile spełniające jego oczekiwania.

Niezależnie od wybranej usługi nieustannie dbamy o budowanie pozytywnego wizerunku marki Klienta na rynku Kandydata. Wiemy, że zaufanie zdobywa się z czasem, dlatego bacznie monitorujemy poziom zadowolenia naszych Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać partnerskie i elastyczne zasady współpracy.

Dostarczamy bogatą gamę usług i rozwiązań w obszarze rekrutacji i doradztwa biznesowego.


Model współpracy sprawdzający się zarówno przy zleceniach jednorazowych jak i stałej współpracy opartej o umowę ramową. Rozliczenie za usługę następuje w momencie zatrudnienia rekomendowanego przez Diligen Kandydata.

Przy realizacji usługi w tym modelu korzystamy z następujących narzędzi: sieć kontaktów, baza danych, systemy rekomendacji, ogłoszenia na portalach branżowych, media społecznościowe, selektywny market mapping. Metody te umożliwiają nam dotarcie do Kandydatów spełniających oczekiwania Klientów i sprawną realizację usługi.

Korzystając z usługi w modelu success fee, Klient nie otrzymuje gwarancji wyłączności na prezentowanych w procesie Kandydatów.

To najbardziej skuteczny model realizacji procesów rekrutacyjnych polegający na poszukiwaniach bezpośrednich tzw. direct search. Z tej metody nasi Klienci korzystają z powodzeniem w przypadku obsadzania kluczowych dla ich biznesu stanowisk, poszukiwania niszowych na rynku kompetencji oraz w sytuacji ograniczonego czasu na zatrudnienie Kandydata.

Zaletą tej usługi jest współpraca na wyłączność z najbardziej doświadczonym i skutecznym Konsultantem Diligen, który posiada ekspercką wiedzą rynkową oraz sieć kontaktów w obszarze danej technologii. Klient otrzymuje gwarancję rekomendacji określonej liczby Kandydatów w określonym czasie, zgodnie z założeniami projektowymi. Kandydaci rekomendowani przez Diligen są dedykowani tylko i wyłącznie pod konkretny projekt rekrutacyjny. Dodatkową korzyścią dla Klienta jest rozdzielenie płatności na raty w zależności od stopnia zaawansowania projektu.

To usługa, która zapewnia naszym Klientom najskuteczniejszy sposób dotarcia do wysokiej klasy Kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla i zarządcze w celu zmotywowania ich do podjęcia rozmów o ofercie pracy.

W tej metodzie Kandydatami są najczęściej osoby nie poszukujące aktywnie pracy. W celu nawiązania kontaktu z takimi osobami wymogiem jest stosowanie poszukiwań bezpośrednich, które są często jedynym sposobem dotarcia do najlepszych Kandydatów, dopasowanych do wymogów stanowiska pracy.

Konsultanci Diligen mieli okazję realizować projekty na stanowiska: CIO, COO, CTO, CEO, PMO, Program Manager, IS/IT Manager, Sales Director, Country Manager, Regional Sales Director.

Projekty realizowane w ramach Executive Search wymagają również wysokiego profesjonalizmu i poufności, którą zapewniamy wszystkim stronom w procesie.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z rekrutacji wolumenowych rekomendujemy naszym Klientom rozwiązanie Master Vendor. Jest to koncepcja współpracy, w ramach której Klient oraz dedykowany zespół Diligen tworzą środowisko do efektywnego zarządzania skomplikowanymi projektami rekrutacyjnymi. W ramach współpracy Diligen pełni rolę dostawcy wiodącego, który koordynuje pracę pozostałych poddostawców i czuwa nad skuteczną realizacją zadań. W tym celu ujednolica się wszystkie procesy, dzięki czemu Klient może być pewien jednego standardu prac i wysokiej efektywności.

Wystandaryzowaniu procesu rekrutacji u wszystkich poddostawców podlegają m.in. informacje o wakatach w tym spójna komunikacja z Hiring Managerami, sposób prezentacji oraz weryfikacji Kandydatów, przeprowadzanie testów technicznych, zarządzanie kalendarzem spotkań, follow up po spotkaniach oraz kontrola procesu aż do zatrudnienia wybranego Kandydata w strukturach Klienta.

W trakcie całego projektu Diligen bierze pełną odpowiedzialność, monitoruje wskaźniki wydajności (zgodnie z ustalonym z Klientem SLA) i koryguje działania pozostałych firm, co minimalizuje ryzyka projektowe.

Badania wykazują, że przy rekrutacjach wolumenowych, Klient oszczędza na kosztach przeznaczanych na rekrutację średnio od 7% do 13% (w porównaniu z metodą współpracy na zasadach Success Fee).

Usługa dedykowana do rekrutacji wolumenowych, w sytuacjach powtarzających się ról (wakatów). Rozwiązanie łączy zalety Projektu Dedykowanego (rekomendacja Kandydatów na wyłączność) oraz modelu Success Fee (Honorarium za rekrutację płatne jest w momencie decyzji o zatrudnieniu).

W modelu tym Klient otrzymuje na wyłączność opcję alokacji czasu pracy Konsultanta Diligen, którego specjalizacja odpowiada poszukiwanym przez Klienta kompetencjom. Klient może liczyć na lepszą jakość pracy oraz szybsze tempo rekomendacji Kandydatów zgodnie z założonym harmonogramem oraz KPI.

W przypadku rekrutacji wolumenowych, w sytuacji powtarzających się pakietów ról rekomendujemy naszym Klientom rozwiązania: Master Vedor, Managed fee oraz RPO.

RPO, czyli outsourcing procesu rekrutacji jest usługą, która pozwala na kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami rekrutacyjnymi w organizacji Klienta. Wspieramy lub przejmujemy konkretne funkcje rekrutacyjne, które prowadzimy w imieniu Klienta i za które odpowiadamy w całości. Poza pozyskiwaniem i zatrudnianiem pracowników do struktur Klienta, budujemy też całe procesy rekrutacyjne i ujednolicamy praktyki przy wykorzystaniu najefektywniejszych metod selekcji oraz standaryzacji procesów. Stajemy się partnerem i częścią organizacji Klienta (Konsultant Diligen on site), reprezentując go i budując jego markę na rynku pracy (Employer Branding).

Rozwiązanie to pozwala też na optymalizację zasobów w dziale personalnym naszych Klientów.

Wybierając rozwiązanie RPO nasi Klienci mają szanse wspólnie z nami ustalić konkretne wskaźniki (KPI). Dzięki ich pomiarowi możemy oceniać osiągane sukcesy w zdobywaniutalentów i jednocześnie optymalizować i standaryzować procesy rekrutacyjne. Będąc partnerem dla naszych Klientów zwracamy też szczególną uwagę na satysfakcję ze współpracy, dlatego badamy wrażenia Kandydatów po udziale w procesie rekrutacyjnym w danej firmie co pozwala ciągle udoskonalać naszą współpracę.

Nasze doświadczenia pokazują, że oddelegowanie Konsultanta Diligen do struktur HR po stronie Klienta (on site) przynosi wymierny efekt w postaci optymalizacji kosztów przeznaczanych na rekrutację średnio o 30-40%.

Dzięki usłudze Talent / Market Mapping weryfikujemy potencjał drzemiący w Kandydatach z najbliższego otoczenia biznesowego Klienta. Mając na względzie potrzeby naszych Partnerów – Sponsorów projektów / Prezesów / Właścicieli – poszerzyliśmy portfolio rozwiązań o narzędzia wspierające projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego i wyższego szczebla.

To pakiet usług, w których wybrani Kandydaci mogą być rekrutowani pod konkretny zestaw kompetencji (Talent Mapping), a przy okazji nasi Klienci mają możliwość zbadania i zmapowania struktur organizacyjnych oraz ścieżki raportowania w swojej najbliższej konkurencji (Market Mapping).

Produktem finalnym usług Talent Mapping / Market Mapping jest prezentacja wyników przed Sponsorem projektu wraz z przedłożeniem raportu zbiorczego z informacjami o potencjale przyszłych pracowników w obrębie danej branży, segmentu rynku, specjalizacji. Taka rekomendacja daje możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących rozwoju w obszarze personalnym, produktowym czy rynkowym.

Usługi te rekomendujemy Klientom, którzy chcą zbadać rynek przed podjęciem strategicznych decyzji odnośnie dalszego rozwoju biznesu, otwarcia nowej jednostki lub chcą pozyskać informację o działaniach najbliższej konkurencji. Rozwiązania te sprawdzają się również podczas planowania wprowadzenia na rynek nowej marki, grupy produktów czy nowej usługi lub uzupełnienia kompetencji, których pozyskanie wykracza poza schemat aktualnej działalności, a także planowania sukcesji.


Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami lub szukasz pracowników do swojej firmy skontaktuj się z nami!


Yes No